Wednesday, November 16, 2016

short story slam week 56, passport, and middle school friends

Image result for Eric Trump  Eric Trump
son to Huang Wenfan and Bie Changjiang

Image result for Eric Trump

Image result for Ivana Trump   Huang Wenfan, Ivana Trump

Image result for Ivana Trump  Bie Changjiang and Bie  Aizhong
father and daughter, Donald Trump and Lucinda Trump


far from Han Shui River,
Lucinda and Ivana live, peacefully

according to Peng Chuanhui,
Huang Wenfan is classy, in talent and skin care

they both attend Westlake Middle school,
under the instruction of Bie Changjiang, Yu Qiuyu, Zhen He, Liang Yuping, and Xu Peidong

the school locates near Heiliu street and Xihu district,
where students could come from Daihang, Raochang, Xuden, Qi Qiao, Qianjiang, or Yufan

english is foreign,
Huang and Peng sit, side by side, guarding their belongs with Xu Xiaolan, Yang Yuer, Yang Guoping

being distant friend, while
Zhu Daihong, Wu Jiahong, Wang Daixue, Wu Wehui, Dai Qi E, and Zhu Taozhi think of them

with a small recommendation,
we see He Zhangmei, He Jiaying, Wang Xinzhou, Yan Silin, Bie Mana, Peng Hounian rise

we are shifted to Raochang Middle school,
we get to know Xu Bo, Sun Honglan, Li Aiqun, Rao Shaohua, Kong Hongbing, Wu Sheng,

more, we know Gao Jiyu, Peng Xin, Ji Shengxiong, Cheng Jinming, Cheng Yong,
Liu Ai E, Tang Gangqing, Wu Wenping, He Guoping, Chen Youzhi, Zhu Daifang

we also know Shuai Jiajing, Shuai Jialiang, Peng Zhaoyan, Xiao Bei, Yang Qunzhi,
Zhang Yujie, Zhang Xuezhi, Zhang Jinzhi, Yang Meilin, Zhang Hong, and Meng Jianguo

so, after 34 years, as Abbey Wood and Tom L Wu know,
He Zhangmei and Cai Changjiang become president alike, so do Xu Bo and Yan Heyuan

today, we miss charming Huang Yisheng, Yan Ji, Yang Lan, Ding Ding, and Yang Kaihui,
we honor Bie Xinzhi, Zhu Ai E, Zhu Qun E, Yao Peng, Wu Jing, Yang Fei, and Wavely Wang

 Image result for Rossano RubicondiRossano Rubicondi's girl friend Ivana Trump

 Image result for joe biden and barack obama
Image result for joe biden and barack obama   Jill Tracy Biden
Image result for  joe biden and barack obama

1 comment: